Aanmelden

Helaas is het webforumlier om u zelf aan te melden nog niet actief. Gebruik hierom het volgende e-mail adres:

info@bwoz.nl

De volgende gegevens hebben we nodig:

  • Een kopie van de WOZ-beschikking (scan of foto);
  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Een machtigingsformulier

Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

PDF Machtigingsformulier


 

 


Algemene voorwaarden contact e.d.